Facebook Logo

Culture

We are aware and proud of the fact that our learners represent a very wide variety of cultures and we give each individual the opportunity to live out his/her own culture within our school cuture and ethos. In order to do this, we offer a wide variety of cultural activities in the school.

Multi Cultural Day

Music

Music can be taken as a subject from Gr. 8 Gr.12. Learners can also do UNISA, Royal School of Trinity College exams! Theory will be part of the practical work. Some of the instruments on offer: Piano, Flute, Singing, Recorder, Guitar.

Learners take part in: Stellenbosch Eisteddfod, Montagu Youth Festival, Worcester Eisteddfod, Paarl Eisteddfod.

We are proud of our mixed choir (roughly 140 learners). In addition to the choir, there is a smaller ensemble and also an acapella group.

VCSV

Die VCSV bied aan leerders van Worcester Gimnasium die geleentheid om as gelowige jongmense saam die Here te dien. Ons poog om as Christene te leef en onsself beskikbaar te stel om diensbaar te wees in die skool en in die gemeenskap.

Die dinamiese VCSV-band bied leerders die geleentheid om hul talente ter ere van die Here te gebruik.

Drama

In WG is Drama/toneelspel/ perform of wat jy dit ook al wil noem, n groot ding.

Behalwe die tweejaarlikse Musical, waar drama saam met musiek en dans die hoofkomponente vorm, neem ons alternatiewelik elke twee jaar met 3 of meer toneelstukke aan verskeie groot toneelfeeste deel.

Feeste waar ons op n gereelde basis optree en ook groot suksesse behaal, is die Loganfees op Fraserburg, die Montagu Jeugkunstefees en Bellville Toneelkompetisie. Veral Fraserburg is altyd n groot hoogtepunt waar ons in die ysige Karookoue toneelspeel, lag, sokkie en INKOPIES DOEN BY PEP STORES dat die sweet ons aftap.

WG is die enigste skool in die Boland wat regtig groot gewag maak van drama. Elke jaar wanneer ons nie n Musical aanbied nie, is een van die toneelstukke n stuk waarin slegs gr.8-leerders deelneem om hulle sommer van jongs af touwys te maak op di gebied.

Musicals

The presentation of a musical is a bi-annual tradition of Worcester Gymnasium. In 2006 we did 'Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat', in 2008 we did 'Grease', 2010 'Cats-e-motion' and in 2012 we brought 'Hairspray' to the stage. The musical involves a huge number of learners and it is something that they all remember and treasure forever. This event takes place in the city hall and has become a highlight on the cultural calendar of our school and alumni students, as well as in Worcester and the surrounding towns.

Make sure that you don't miss out on this one, it truly is a unique and spectacular event.

Redenaars

In WG is die redenaars baie aktief, want ons neem jaarliks aan interne en streekskompetisies deel.

Die ATKV-kompetisie in Stellenbosch is groot pret. Nie alleen kwyt ons cool redenaars hulle regtig elke jaar goed van hul taak nie, maar die tradisionele uitstappie na Steers en Marcels na afloop van die toesprake, is sowaar n hoogtepunt! Ons lag meer as wat gewone mense lag as hulle na komedies gaan kyk.

Mnr. en Mej. Worcester Gimnasium

Hierdie prestige geleentheid word reeds vir die afgelope 17 jaar aangebied. Ongeveer 100 leerders skryf jaarliks vir die kompetisie in en dan word daar, tydens n voorafbeoordeling, 27 finaliste gekies

Finaliste word nie net beoordeel op hulle uiterlike nie. Aspekte soos kreatiwiteit en onderhoudvoering speel ook n baie belangrike rol. Hulle word geleer hoe om op te tree tydens n onderhoud en op n verhoog.


© Worcester Gymnasium
T: 023 347 0426 | F: 023 347 1129 | E: wg@worcgim.co.za
History School Fees New Bosvark Information
Seminarie (Girls' Hostel) Brandwacht (Boys' Hostel)
Introduction MemberZone Join BOSVARK UNION Questionnaire Bosvark Art Exhibition
Subjects E-Learning Merit List Matric Results
All Sports Sport Elite
All Culture CIRCUM