Facebook Logo

Die ABC's van E-Leer


Worcester Gimnasium het reeds ver gevorder in die gebruik van e-leer-tegnologie en ons beskik oor rekenaars en dataprojektors in alle klasse. Interaktiewe witborde en dokument-kameras word ook in 'n groot persentasie van ons klasse gebruik. Ons volgende stap in die gebruik van opvoedkundige tegnologie behels die gebruik van elektroniese boeke op reke-naartoestelle soos rekenaartablette (tablets) en skootrekenaars (laptops) deur leerders.

Wat behels dit?

Dit beteken dat ons aan ons leerders die geleentheid gaan bied om toestelle soos tablette klas toe te bring. Hierdie tablette kan dan hulle handboeke in elektroniese formaat bevat, asook 'n baie wye verskeidenheid opvoedkundige materiaal soos sketse, notas, video's, ani-masies, opvoedkundige speletjies, programme, ensovoorts.

Die skool voorsien 'n "enterprise level" draadlose (WiFi) netwerk wat die verspreiding van die elektroniese handboeke en enige materiaal wat aan die handboeke gekoppel is aan geregis-treerde toestelle outomaties hanteer.

Hoekom?

As 'n skool van uitnemendheid, glo ons dat ons leerders die geleentheid moet hê om die beste en nuutste opvoedkundige hulpmiddels te kan gebruik. Daar is natuurlik ook baie an-der voordele. Hier is slegs vier:
 • Leerders word blootgestel aan tegnologie wat ná skool wyd gebruik word;
 • Leerders ontwikkel hul inligtingsverwerkingsvaardighede;
 • Besparings ten opsigte van afrolkoste;
 • Ligter skooltasse!

Software

The most important software will be an app called MiEbooks, which is provided by IT Schools Innovation. This app will enable learners to read the electronic textbooks as well as view any additional material, like videos and notes, that the teacher may post to the books. The app can be downloaded for free and is available for Apple, Android and Windows devices. The devices will also make it possible for teachers and learners to use an almost endless vari-ety of apps and programs.

Devices

The school will follow a BYOD (bring your own device) policy, which means that the learners will be able to bring any device that answers to the following basic criteria:

The following devices (with minimum specifications) will be allowed:
 • Android: Android 4.4 or 5 (KitKat or Lollipop), Quad core CPU at 1.2 GHz, 16 GB internal storage space, 1 GB RAM, 6 hour battery life
 • Apple: iPad 3 and up, iPad Mini or iPad Air
 • Windows: Tablet or laptop or hybrid device with Windows 8.1 or Windows 10, with at least 16 GB internal storage
Devices should not have screens smaller than 7", measured diagonally across the screen. A screen size of 10" is recommended. The use of protective covers and suitable bags is also recommended.

Handboeke

Feitlik al die handboeke wat ons in die skool gebruik, is elektronies beskikbaar. Sover ons weet is sommige van die voorgeskrewe boeke tans nog 'n uitsondering. Dit sal nie vir leer-ders verpligtend wees om al hulle boeke in elektroniese formaat aan te skaf nie. Sekere boeke, soos werkboeke waarin die leerders moet skryf, se gedrukte weergawes sal steeds verkies word.

Skryfboeke

Leerders sal steeds gewone skryfboeke in al hulle vakke gebruik en eksamens en toetse sal meestal steeds in geskrewe formaat afgeneem word.

Koste

Die ouers van die leerders wat deelneem sal vir die volgende verantwoordelik wees:
 • Die aankoop of verskaffing van 'n geskikte tablet of skootrekenaar;
 • Die aankoop van die handboeke. Die gemiddelde elektroniese skoolhandboek kos tans sowat R120. Daar is 'n goeie moontlikheid dat baie van die boeke wat ons in 2016 gaan gebruik, tot 'n groot mate gesubsidieer sal word. Die handboeke bly die eiendom van die leerder vir die duur van sy/haar skoolloopbaan maar kan nie oorgedra word nie.
 • 'n Jaarlikse fooi van R480 per leerder.
Ouers sal gevra word om 'n ooreenkoms aan te gaan ten opsigte van voldoening aan die betrokke vereistes voordat leerders op die stelsel geregistreer kan word.

Cost estimate

The following estimate of costs for the parents can be useful for budgeting purposes: Initial costs (quality entry level costs provided, items can be purchased separately or as part of a package deal provided by some suppliers)
 • Entry-level tablet R3000
 • Battery pack R 350
 • Protective cover R 395 (with USB keyboard)
 • Protective school bag R 495
Annual costs (may vary depending on books needed/selected, subsidy provided and provider of insurance)
 • Annual fee R 480
 • Textbooks (R120 x 9) R1080 Can possibly be reduced by subsidies
 • Insurance : theft (R30 x 12) R 360 Optional
 • Insurance : breakage (R89 x 12) R1068 Optional
We are busy negotiating with providers who can provide you with a choice of bundled deals that can be paid for in cash or through a monthly instalment.

Internet vs WiFi

Vir 2016, en die afsienbare toekoms, gaan die skool WiFi-fasiliteite op die skoolterrein en in die klasse beskikbaar stel aan deelnemende leerders, maar nie internet-fasiliteite nie. Die boeke en materiaal wat die leerders by die skool aflaai, bly op die toestelle beskikbaar wan-neer die leerders huis toe gaan. Dit staan ouers egter vry om WiFi-internet by die huis te voorsien. Indien die skool later, of per geleentheid, wel internet aan leerders beskikbaar stel, sal dit volgens streng veiligheidsmaatreëls wees.

Who?

Learners in any grade may participate. Initially, the use of e-books and devices will not be compulsory. In almost all classes, some learners will use devices with electronic books and material, while others will use traditional textbooks.

Wanneer?

Ons beplan om in die loop van die eerste kwartaal in 2016 gereed te wees om die handboeke na die leerders se toestelle te stuur. Ná die nodige opleiding aan die onderwysers en leerders gegee is, sal ons dan in alle erns kan begin met onderrig op e-boeke. Tot dan sal alle leerders gewone handboeke ontvang sodat geen akademiese tyd verlore sal gaan nie.

Kontrole

Leerders sal nie toegelaat word om die toestelle vir irrelevante sake tydens klastyd te gebruik nie. Die stelsels wat gebruik gaan word, laat ook toe vir 'n mate van kontrole en toesig oor waarmee leerders in die klasse besig is en hoe gereeld hulle die elektroniese handboeke gebruik. Ouers kan ook toegang kry tot die leerders se gebruikstatistieke.

Security

The school will do its best to provide a safe school environment for the use of these devices, but it will remain the responsibility of the learner and his/her parents to safeguard the device from theft or damage and to provide for the maintenance and eventual replacement of the device. Various systems or programmes are available to help with the recovery of stolen devices or to block the use of such devices.

What if a device gets lost?

The books, with their added material and highlights and notes by the learners, will automati-cally be backed up on our server and on the cloud. This means that if a device gets lost, the learner will be able to recover all his/her books and additional material automatically as soon as he/she registers a new device on the system.

Wat as iemand 'n tablet by die huis vergeet?

Dan is iemand in net soveel moeilikheid as wat hy sou wees as hy al sy boeke by die huis vergeet het!

What if the battery dies?

Please consider battery life when buying a device. Learners should ensure that their devices are charged regularly. We recommend that learners also use power packs. These are basical-ly extra batteries that can be plugged into a device and can be bought separately or as part of a bundle provided by some suppliers.

Is daar ondersteuning?

Opvoeders en leerders sal opleiding ontvang in die gebruik van die nodige stelsels. Vir die aanvanklike infaseringsperiode sal daar gereeld 'n personeellid van IT Schools by die skool wees vir ondersteuning van leerders en opvoeders wat probleme ondervind met die stelsel en sagteware. Dit sluit nie die onderhoud van stukkende toestelle in nie.

For more information on IT Schools Innovation, go to www.itschoolinnovation.com

© Worcester Gymnasium
T: 023 347 0426 | F: 023 347 1129 | E: wg@worcgim.co.za
History School Fees New Bosvark Information
Seminarie (Girls' Hostel) Brandwacht (Boys' Hostel)
Introduction MemberZone Join BOSVARK UNION Questionnaire Bosvark Art Exhibition
Subjects E-Learning Merit List Matric Results
All Sports Sport Elite
All Culture CIRCUM