Facebook Logo

SKOOLGELD 2017

SkoolgeldR14 300 per jaar
R1300 x 11 maande
Koshuis (Seminarie & Brandwacht)R23 640 per jaar
R5 910 x 4 kwartale
R1 970 x 12 maande
Skoolgeld van R14 300 sluit R1199 ontwikkellingsfonds in
LW: Afslag sluit nie ontwikkelingsfonds in nie

  • Die volle skoolgeld is vooruitbetaalbaar op die 1ste dag van die skooljaar.
  • Ouers kan skriftelik aansoek doen om skoolgeld in 11 maandelikse paaiemente te betaal (Desember/Januarie – November). Paaiemente is betaalbaar op die 1ste van elke maand.
  • Alle nuwe aansoekers moet, sodra die leerder toegelaat word, die eerste paaiement van die skoolgeld betaal.
Voor einde Desember 2016: 10% afslag = R12 990.00
R11 110 - R1 199 (ontwikkellingsfonds) = R13101 x 10% = R1310.00

Voor einde Januarie 2017: 5% afslag = R13 645.00
R11 110 - R1 199 (ontwikkellingsfonds) = R13 101 x 5% = R655.00

BANKBESONDERHEDE

Worcester Gimnasium / Worcester Gymnasium
ABSA Worcester
Rekening nr / Account no: 440 153 747 (Tjekrekening / Cheque Account)
Takkode / Branch Code: 503 107

Brandwacht (Seunskoshuis / Boys’ Hostel)
ABSA Worcester
Rekening nr / Account no: 440 154 921 (Tjekrekening / Cheque Account)
Takkode / Branch Code: 503 107

Seminarie (Meisiekoshuis / Girls’ Hostel)
ABSA Worcester
Rekening nr / Account no: 440 154 948 (Tjekrekening / Cheque Account)
Takkode / Branch Code: 503 107
© Worcester Gymnasium
T: 023 347 0426 | F: 023 347 1129 | E: wg@worcgim.co.za
History School Fees New Bosvark Information
Seminarie (Girls' Hostel) Brandwacht (Boys' Hostel)
Introduction MemberZone Join BOSVARK UNION Questionnaire Bosvark Art Exhibition
Subjects E-Learning Exam Timetable Merit List Matric Results
All Sports Sport Elite
All Culture CIRCUM CIRCUM Blog