Facebook Logo

SKOOLGELD 2018

SkoolgeldR16 280 per leerder per jaar
11 x R1 480 as so gereël
Koshuis (Seminarie & Brandwacht)R25 200 per jaar
R6 300 x 4 kwartale
R2 100 x 12 maande
Skoolgeld van R16 280 sluit R1199 ontwikkellingsfonds in
LW: Afslag sluit nie ontwikkelingsfonds in nie

  • Die volle skoolgeld is vooruitbetaalbaar op die 1ste dag van die skooljaar.
  • Ouers kan skriftelik aansoek doen om skoolgeld in 11 maandelikse paaiemente te betaal (Desember/Januarie – November). Paaiemente is betaalbaar op die 1ste van elke maand.
  • Alle nuwe aansoekers moet, sodra die leerder toegelaat word, die eerste paaiement van die skoolgeld betaal.
Voor einde Desember 2017:
R16 280 – R1 199 (Ontwikkelingsfonds) = R15 081 x 10% = R1 508
Bedrag betaalbaar na 10% afslag toegestaan is = R14 772

Voor einde Januarie 2018:
R16 280 – R1 199 (Ontwikkelingsfonds) = R15 081 x 5% = R754
Bedrag betaalbaar na 5% afslag toegestaan is = R15 526

BANKBESONDERHEDE

Worcester Gimnasium / Worcester Gymnasium
ABSA Worcester
Rekening nr / Account no: 440 153 747 (Tjekrekening / Cheque Account)
Takkode / Branch Code: 503 107

Brandwacht (Seunskoshuis / Boys’ Hostel)
ABSA Worcester
Rekening nr / Account no: 440 154 921 (Tjekrekening / Cheque Account)
Takkode / Branch Code: 503 107

Seminarie (Meisiekoshuis / Girls’ Hostel)
ABSA Worcester
Rekening nr / Account no: 440 154 948 (Tjekrekening / Cheque Account)
Takkode / Branch Code: 503 107
© Worcester Gymnasium
T: 023 347 0426 | F: 023 347 1129 | E: wg@worcgim.co.za
History School Fees New Bosvark Information
Seminarie (Girls' Hostel) Brandwacht (Boys' Hostel)
Introduction MemberZone Join BOSVARK UNION Questionnaire Bosvark Art Exhibition
Subjects E-Learning Merit List Matric Results
All Sports Sport Elite
All Culture CIRCUM