Ontwikkel jou Kind se Potensiaal

Ons moderne tegnologie verskaf gesonde werksbeginsels om onafhanklike denke en doeltreffende werkpraktyke by al ons leerders te ontwikkel.

Wat om in ons klaskamers te verwag

 • Aanlyn handboeke
 • Google Apps met bykomende notas, sketse en video’s
 • Dataprojektors
 • Dokumentkameras
 • Interaktiewe witborde

Worcester Gimnasium bied ‘n wye verskeidenheid van vakkeuses aan. Ons passievolle onderwysers is spesialiste in hul onderskeie velde en vakke kan ook in verskeie kombinasies geneem word.

Alle vakke is verpligtend.

Jy kan beide Afrikaans en Engels as Huistaal neem as jy aan die nodige vereistes voldoen.

 • Afrikaans Huistaal
 • Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • Engels Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Skeppende Kunste
 • Digitale Tegnologie
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Gasvryheidstudies
 • Lewensoriëntering
 • Wiskunde
 • Mandaryns
 • Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
 • Tegnologie

Die volgende vakke is verpligtend (een vak per reël)

 • Afrikaans Huistaal of Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • Engels Huistaal of Engels Eerste Addisionele Taal
 • Lewensoriëntering
 • Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid

Plus enige drie van die volgende vakke

 • Rekeningkunde
 • Besigheidstudies
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • Ontwerp (buite skoolure geneem) **
 • Dramatiese Kunste (buite skoolure geneem) **
 • Ingenieursgrafika en -ontwerp
 • Geografie
 • Geskiedenis
 • Gasvryheidstudies
 • Inligtingstegnologie
 • Lewenswetenskappe
 • Musiek
 • Mariene Biologie (buite skoolure geneem) **
 • Fisiese Wetenskap
 • Toerisme
 • Visuele Kunste (buite skoolure geneem) **
worcester-gymnasium-academics-3d-print

Ingenieursgrafika en -ontwerp

Robotika Klub

worcester-gymnasium-academics-tourism

Toerisme

worcester-gymnasium-academics-hospitality

Gasvryheidstudies

Lewenswetenskappe

worcester-gymnasium-academics-physical-science

Fisiese Wetenskap

Worcester Gimnasium bied aktiwiteite aan om die voorkeure van alle kinders te akkommodeer. Ek hou ook van die diversiteit en die geleentheid om van verskillende kulture te leer.

Lené van der Merwe
Matriek 2022

Gereed om in jou kind se toekoms te belê?