Onderwys deur Uitnemendheid

Worcester Gimnasium bied ‘n wye vakkeuse, wat akademiese, handelsgerigte en tegniese vakke insluit.

Nadat leerders hul hoërskoolloopbane by Worcester Gimnasium suksesvol voltooi het, sal hulle toegerus wees om by die arbeidsmag aan te sluit óf hul studies aan enige tersiêre instelling voort te sit – afhangende van individuele vakkeuse en prestasie.

Ons streef daarna dat ons leerders goed gebalanseerde individue moet wees wat toegerus is met ‘n wye reeks vaardighede om in ‘n multikulturele en voortdurend veranderende wêreld uitdagings die hoof te bied.

Ons missie

As ‘n waardegedrewe, tweetalige opvoedkundige instelling en deur ons strewe na uitnemendheid op alle terreine, poog ons om ons leerders op te voed om gedissiplineerde, verantwoordelike, onafhanklike, eties- ingeligte en krities- denkende landsburgers te word wat met selfvertroue hul regmatige plek binne ‘n multikulturele samelewing inneem.

Betalingsplan

 • Volle vereffening moet op die eerste skooldag betaal word
 • Op skriftelike versoek kan die bedrag in 11 maandelikse paaiemente (Desember/Januarie – November) betaal word. Betalings verskuldig teen die 1ste van die maand
 • Alle nuwe leerders moet die eerste paaiement by aanvaarding betaal
 • Skoolgelde wat voor die einde van Desember ten volle betaal word, ontvang 10% afslag (Ontwikkelingsfonds uitgesluit) vir volgende jaar
 • Skoolgelde wat ten volle betaal word voor einde Januarie die volgende jaar ontvang ‘n 5% afslag (ontwikkelingsfonds uitgesluit)

Bankbesonderhede

Worcester Gimnasium
Absa Worcester
Rekeningnommer: 440 153 747
Takkode: 632 005
REF: Familiekode, Van en Naam

Skoolfooie
per maand
$99.99

R2 700

Volle Uiteensetting
per maand
$99.99

R3 200

per termyn
$99.99

R9 600

Volle Uiteensetting

My kinders het die volgende ontvang en weggeneem van Gim: kwaliteit-onderrig in ‘n ordelike en veilige omgewing en onderwysers wat die pad saam jou kind stap, deur die aanbied van ekstra klasse en oefening tot laat aande op die hokkieveld. Die duidelike missie wat daargestel is en die klimaat van hoё verwagtinge wat op akademiese en sportveld geskep is vir my kinders, was en is nog altyd ‘n groot dryfveer in hul lewens. Sport- en akademiese uitslae van nou en jare toet, was nooit vir ons ‘n dryfveer nie – slegs ‘n gelukkige kind.

Ilse du Toit
Ouer

Gereed om in jou kind se toekoms te belê?

 • Blou hemp (winter: langmou, somer: kortmou)
 • Grys broek (seuns en meisies) of donkerblou rompe (meisies)
 • Donkerblou baadjie en skooldas verpligtend in die winter
 • Slegs die amptelike skoolserp mag in die winter gedra word
 • LO-klere:
  • LO vlootblou kortbroek of skoolsweetpakbroek
  • LO hemp of skoolsweetpaktop
  • Blou sokkies (meisies); wit sokkies (seuns)
  • Sporttekkies
 • Slegs vlootblou of swart skooltasse word toegelaat
kry meer inligting in ons graad 8-boekie
Alle skoolklere en sportklere is beskikbaar by:

De Jagers

Laslappies

Al 4 U Creations

CW Screenprinters

ca schoeman

Skoolhoof

a le roux

Adjunkhoof: Dissiplinêre Hoof

r laubscher

Adjunkhoof: Akademiese Hoof

j joubert

HOD: Sport

D Rabie

HOD: Kultuur

k minnie

HOD: Tegniese Infrastruktuur

R Jv Rensburg

HOD: Afrikaans

B Tesselaar

HOD: Engels

JP Matthee

HOD: Wiskunde

E Nel

Graadhoof: Graad 8

T HERADIEN

Graadhoof: Graad 9

n delport

Graadhoof: Graad 10

j fransman

Graadhoof: Graad 11

G HERBST

Graadhoof: Graad 12

Tussen berge in ‘n lowerkom
Van water, vrug en edel wyn
Is ons geborge in geloof, kultuur en
Alma Mater
With diligence and humility
We serve our community
And in God are proud
Of our heritage and school:
Worcester Gymnasium
Deur spel en werk leef ons tesaam
Die leuse Diligentia
En dra met trots die simbole van
ons skool se hele wese
With diligence and humility
We serve our community
And in God are proud
Of our heritage and school:
Worcester Gymnasium

Our school as one
Gather hands together
One mind, one heart
Every child, parent and teacher
Once joined never apart
Just to be the best we can
Sets the goal for every man
If we win, lose or draw
There’s a winner in us all
Join us now in union
Our school, Gymnasium
Every child, parent and
teacher
Gymnasium, our school, our pride!

Worcester Gimnasium is in 1992 gestig na die samesmelting van Worcester Hoërskool en Worcester-Oos Hoërskool. Albei hierdie skole het ‘n lang geskiedenis.

Volgens geskiedenis is lisensies aan boere toegestaan ​​om hul beeste voor 1700 in die Breederiviervallei te laat wei.
Teen 1709 was daar plase tussen die Breede- en Romansrivier. Die eerste erwe vir dorpsvestiging in die landdrosdistrik Worcester is in Februarie 1820 per openbare veiling verkoop. Na die eerste tien jaar was daar verskeie privaatskole in die dorp en omgewing.

Hoërskool Worcester

Teen 1872 het die Landdrosdistrik Free School reeds 132 leerders op sy register gehad. Die Seuns Openbare Skool, wat die Hoër Jongenskool genoem is, het in Julie 1873 met 78 seuns begin.
Hierdie seunskool, sowel as die Hoër Meisieskool, wat in Januarie 1876 met 16 meisies begin het, het later twee van die bekendste skole in die Kaapprovinsie geword.
Deur die jare het leerders hul merk in alle sfere van die samelewing gemaak.
Na aanleiding van wêreldwye neigings het die Meise- en Seunskool saamgesmelt.
In Januarie 1972 is die Hoërskool Worcester op die terrein van die Hoër Seunskool gestig. Die Ou Saal en die noordoostelike vleuel van die Seunskool is vir gebruik deur die nuwe skool gehou.
Die geboue van die Hoër Meisieskool huisves tans die Hugo Naudé Kunsskool. Nog ‘n produk van die samesmelting was Die Hoërskool Montana, geleë noord van die dorp.

Hoërskool Worcester-Oos

’n Tak van die Kaapse Tegniese Kollege is in 1941 in Worcester begin.

Die skoolgebou (tans deel van die kampus van die Worcester Community College) en een koshuis is in 1942 geopen.

Op 1 Januarie 1965 is die naam van die kollege na Worcester Handelskool verander omdat die opleiding van vakleerlinge aan die Hoër Tegniese Skool Drostdy opgedra is.

Op 1 April 1968 is die skool deur die destydse Kaapse Onderwysdepartement oorgeneem.

Standerd ses leerders (graad 8) is vir die eerste keer in Januarie 1974 by die skool toegelaat. Tot op daardie stadium was die skool slegs toeganklik vir leerders vanaf standerd agt (graad 10).

Nuwe ontwikkelings en ‘n wyer vakkeuse het die skool toegelaat om volle akademiese status te verkry en in 1988 het die naam verander na die Hoërskool Worcester-Oos.

Worcester Gimnasium
Ná onderhandelinge het dié twee skole saamgesmelt. Worcester Gimnasium het in Januarie 1992 sy deure in die geboue van die ou Hoërskool Worcester geopen met mnr W. Theron, laaste skoolhoof van Worcester-Oos, as hoof van die nuwe skool.

Alhoewel Worcester Gimnasium trots is op sy erfenis as die produk van vier skole: Boys’ High, Girls’ High, Hoërskool Worcester en Hoërskool Worcester-Oos, het dit reeds ‘n sterk identiteit van sy eie ontwikkel. Die skool lewer elke jaar leerders op wat akademies, kultureel en in sport uitblink.

Met mnr C. Schoeman as skoolhoof, bekwame personeel en ‘n entoesiastiese ouergemeenskap, maak ons ​​met trots ons merk in Suid-Afrika en die wêreld.